La consolidació de la interconnectivitat en la xarxa global ha estat possible gràcies a l’adopció d’estàndards internacionals. Les dades ambientals no són una excepció a aquest fenomen, però la seva component geospacial necessita de noves formes de visualització, tractament i transport de la informació. L’ús integrat de dades de diferent orígens només es possible a partir d’acords internacional que permeten una ràpida adopció consensuada de les recents innovacions tecnològiques. En aquest procés hi ha involucrats experts de tot el mon que analitzen els nous requeriments i formulen solucions obertes que tots els actor poden adoptar lliurement. Només així és possible el desenvolupament d’infraestructures de dades espacials ambientals a nivell europeu (INSPIRE) o a nivell global (Global Earth Observation System of Systems) per la creació coneixement sobre el canvi global i els impactes de les societats humanes útil per la presa de decisions.

El CREAF contribueix a aquesta disciplina de dues maneres: Per una banda aporta el seu coneixement i, a voltes, lidera la creació o revisió d’estàndards internacionals. Per l’altre, realitza implementacions tecnològiques d’avantguarda i alta eficiència, assessorant i contribuint al seu desplegament tant en el mon acadèmic i de recerca, com en l’administració pública i el sector privat. El CREAF és un centre de referència en estandardització i aporta aquest coneixement com a complement en projectes de recerca i innovació d’abast nacional, europeu i mundial. En particular, el treball en estàndards geospacials és impulsat dins del Grup de Recerca en Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica (GRUMETS).

Les principals línies de treball i experteses del CREAF en aquest camp inclouen:

  • Lideratge en la redacció d’estàndards internacionals: Redacció i evolució d’estàndards geospacials per a la visualització de dades (WMS, WMTS), la codificació (GeoJSON), la descarrega de dades (WCS, GMLJP2), la documentació de dades (Geospatial User Feedback), i preservació i empaquetament de dades i metadades (ISO 19165, MMZX). Participació activa en organimes internacionals com l’ Open Geospatial Consortium.
  • Implantació i adopció d’estàndards: Implantació d’aplicacions i pràctiques que incrementen la interoperabilitat per entorns de recerca en biodiversitat, ecosistemes, aigua, ciència ciutadana, l’administració, etc.
  • Creació de productes i tecnologies interoperables: Les eines de teledetecció i sistemes d’informació geogràfica distribuïda incorporen els darrers estàndards internacionals i serveixen en programes pilot per l’adopció de nous candidats a estàndards.
  • Qualitat de dades: El CREAF manté un vocabulari de mesures de qualitat (QualityML) i impulsa la correcta documentació de la qualitat, el llinatge i l’experiència d’ús de les dades i serveis.
  • Serveis de visualització, descarrega de dades: Les dades produïdes pel CREAF o en els projectes en que participa es posen a disposició a través de servidors interoperables i portals de mapes.
  • Sensors en la web, processament distribuït i modelització de dades per a la generació automàtica de coneixement: Es fa recerca en la gestió de sensors automàtics i el processament automàtic de dades per assistir en la creació del coneixement.
  • Gestió i preservació de dades: El CREAF prova i afina polítiques innovadores de gestió i preservació de dades basades en estàndards internacionals i realitza gestió i migració de dades per garantir la seva preservació.

Responsables de la línia