NITRIPHYLL
Beques Marie Curie
Durada del projecte: 
jun 2016 a maig 2018

Les capçades dels arbres tenen un paper important en la regulació dels intercanvis de carboni i aigua amb l'atmosfera, amb profunds efectes en el nostre clima. No obstant això, el seu paper en l'alteració de la composició química de les precipitacions i el cicle de nutrients dins d'un bosc ha estat menys investigat. Mitjançant l'aplicació d'un enfocament amb quatre isòtops hem demostrat recentment l'aparició de la nitrificació biològica de N atmosfèrica a les copes dels arbres.

Introducció

NITRIPHYLL té la intenció d'ampliar l'enfocament de múltiples isòtops per:

  • Ampliar la gamma de condicions sota les quals es demostra que el procés passa.
  • Investigar la diferència entre les espècies en la proporció de NO3 microbiològicament derivat
  • Les raons d'aquestes diferències.

D'altra banda, mitjançant l'ús de tècniques de proteogenòmica el nostre objectiu és caracteritzar les comunitats microbianes que intervenen en la nitrificació biològica de N atmosfèric a les copes dels arbres. Considerarem per una banda els boscos al llarg d'un gradient de clima i de N atmosfèric dins de la xarxa forestal de la UE-ICP, i també experiments existents de manipulació de N.

A NITRIPHYLL per primera vegada es fusionen dues vies de recerca independents, és a dir, la investigació de la nitrificació en les copes dels arbres amb l'estudi de la presència, abundància i diversitat de les comunitats de bacteris a la filosfera. Per tant, el projecte contribuirà a proporcionar una comprensió més profunda de com la filosfera afecta el cicle de N i, en conseqüència, de carboni, dins dels boscos en relació amb el clima i la N atmosfèric.