Món Sant Benet
Camí de Sant Benet de Bages, s/n
08272 Sant Fruitós de Bages, Barcelona
Espanya
Email de contacte: 
efernandezc@gencat.cat
Enllaç de l'event: 
http://cpf.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Jornada_final_demorgest
Telèfon: 
93 574 70 39

Jornada final del projecte LIFE+DEMORGEST. "La gestió multifuncional del bosc mediterrani, a la pràctica". Lliçons apreses en l'aplicació de les ORGEST

dimarts, novembre 7, 2017

Aquest 2017 es tanca la primera fase de les Orientacions de Gestió Forestal de Catalunya —les ORGEST—, una proposta de silvicultura multifuncional adaptada a les característiques pròpies dels boscos catalans, iniciada amb dos objectius preferents: optimitzar la producció forestal i mantenir boscos poc vulnerables a focs de capçada. Actualment, més de la meitat dels Instruments d’Ordenació Forestal en finques privades utilitzen les ORGEST com a models silvícoles de referència.

El 2017 finalitza, també, el projecte LIFE DemORGEST, l’objectiu del qual ha estat obtenir i transferir directrius per a l’aplicació a camp dels models ORGEST més innovadors, tot ampliant-ne l’enfocament multifuncional cap a la provisió de serveis relacionats amb l’estalvi d’aigua, la fixació de carboni
i la conservació de la biodiversitat, iniciant el camí de la silvicultura que ha de venir.

En la jornada final del projecte DemORGEST, us convidem a silvicultors i altres professionals de la gestió, la formació i la recerca forestal a compartir experiències i debatre sobre l’aplicació pràctica de les ORGEST i, en general, sobre la teoria i, sobretot, la pràctica de la gestió multifuncional del bosc a Catalunya.

Inscripcions

La jornada és gratuïta prèvia inscripció. Us hi podeu inscriure retornant per correu, fax o correu electrònic, el formulari d'inscripció que trobareu al peu d'aquesta pàgina o bé trucant al Centre de la Propietat Forestal.

Persona de contacte: Elizabeth Fernández (efernandezc@gencat.cat) Telèfon: 93 574 70 39.

A l'hora de fer la vostra inscripció, recordeu que cal que confirmeu la vostra assistència també al dinar, ja que la capacitat de la sala és limitada.

Termini per a inscriure's: 31 d'octubre de 2017

Organitzat per: 
Departament Agricultura
Centre de la Propietat Forestal (CPF)