CREAF
Edifici C, Facultat de Ciències i Biociències.
Universitat Autònoma de Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Espanya
Email de contacte: 
cursos@miramon.uab.cat
Enllaç de l'event: 
Web del Curs

CURS AVANÇAT MIRAMON

dilluns, febrer 20, 2017 a dijous, febrer 23, 2017 10h a 14h

Aquest curs es la continuació natural del curs Estàndard. Tot i això, el curs es obert també a aquells usuaris de MiraMon que, amb coneixements previs, vulguin aprofundir en l’ús del programa i en les tècniques d’anàlisi en SIG. Durant el curs s’introduiran els conceptes teòrics de l'anàlisi SIG, les eines avançades d'estructuració topològica, així com també la calculadora/ reclassificadora de capes o la combinació analítica de capes. 

DATES, DURADA, PLACES

20, 21, 22 i 23 de febrer de 2017
Horari: 10:00 a 14:00, amb 30' de pausa 
Durada: 4 dies, 4 hores/dia (16 hores en total) 
Places: 16 (1 ordinador per persona)

PREU I MATRÍCULA
Preu: 125 €, inclou els apunts i exemples tractats al curs. 

_________________________________________________________________________

Este curso es la continuación natural del curso Estándar. Aun así, el curso está abierto también a aquellos usuarios de MiraMon que, con conocimientos previos, deseen profundizar en el uso del programa y en las técnicas de análisis SIG, las herramientas avanzadas de estructuración topológica, así como también la calculadora/reclasificadora de capas o la combinación analítica de capas.

FECHAS, DURACIÓN, PLAZAS

20, 21, 22 y 23 de febrero de 2017
Horario: 10:00 a 14:00, con 30' de pausa 
Duración: 4 días, 4 horas/día (16 horas en total) 
Plazas: 16 (1 ordenador por persona)

PRECIO Y MATRÍCULA
Precio: 125 €, incluye los apuntes y ejemplos tratados en el curso.