Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47
Barcelona
Espanya

Realising Potentials: Arts-Based Sustainability Science

dijous, novembre 3, 2016 a divendres, novembre 4, 2016

How can the arts push conceptual and methodological boundaries in sustainability science? How can we bring the aesthetics into sustainability research and transformations and vice versa? What relations, critical approaches, institutional transformations would it require?

Realising Potentials: Arts-based sustainability science is a two-day workshop conceived as an experiential site for exploration and dialogue around arts-based sustainability science. 

Two main motivations guide the workshop:

  1. To open up an experiential space where artists and scientists can share, connect and expand different experiences, projects and discussions in the field of arts-based sustainability research.
  2. To catalyse a network of Arts-based Sustainability Science as a community of learning, practice and mutual support.

----------------------------------------------------------------------

Com pot l'art portar més enllà els límits conceptuals i metodològics de la ciència de la sostenibilitat? Com podem portar l'estètica cap a una recerca sostenible i viceversa? Quines relacions, quins enfocaments clau, i quins canvis institucionals serien necessaris? 

Realising Potentials: Arts-based sustainability science és un taller de dos dies pensat com a lloc d’experimentació per a explorar i dialogar entre arts i ciència de la sostenibilitat.

El taller té les finalitats següents:

  1. Crear un espai d’experimentació en què artistes i científics puguin compartir, connectar i expandir les seves diferents experiències, projectes i debats sobre recerca en sostenibilitat basada en les arts.
  2. Catalitzar una xarxa de ciència de la sostenibilitat basada en les arts com a comunitat d’aprenentatge, de pràctica i de suport.
Documents: 
application/pdf extended_call_pdf.pdfapplication/pdf programme_pdf.pdf