REPLIM
Projectes Interregs
Durada del projecte: 
jul. 2016 a jun 2019

La xarxa REPLIM inclou centres científics i gestors especialitzats en el coneixement d’indicadors del canvi climàtic en llacs i torberes d’alta muntanya, sistemes icònics del paisatge pirinenc. 

Introducció

La xarxa pirinenca d’observatoris d’ecosistemes vulnerables –llacs i torberes– al canvi climàtic està dissenyada per a respondre al repte d’avaluar l’impacte del canvi climàtic en el territori i desenvolupar polítiques de mitigació i adaptació basades en el coneixement científic.

El projecte pretén augmentar la cooperació entre els beneficiaris (centres científics) i entitats associades (gestors, ciutadans) de tots els territoris pirinencs, per, conjuntament posar en marxa una xarxa d’observatoris d’aquests ecosistemes vulnerables que permeti caracteritzar el canvi climàtic a escala tant local com de tot el territori; identificar els impactes passats, recents i previsibles en el futur; homogeneïtzar els indicadors de canvi climàtic; difondre entre la població i els agents la relació especial entre el canvi climàtic i els ecosistemes sensibles; sensibilitzar a la ciutadania dels impactes del canvi climàtic i ajudar a definir una estratègia de gestió integrada en el desenvolupament social i econòmic del territori pirinenc.

Els resultats de REPLIM contribuiran a que es desenvolupi i executi l’estratègia i pla d’acció de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic en els propers tres anys.