GLOBIMED
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2006 a set. 2008

GLOBIMED integra la recerca efectuada per 17 grups de treball d’arreu d’Espanya amb l’objectiu de donar respostes integrades a la conservació de la biodiversitat de boscos i matollars mediterranis, que es troben sotmesos a canvis ambientals sense precedents. 

Introducció

Aquest estudi multidisciplinari es realitza gràcies al treball en xarxa d’especialistes de diverses àrees, des de l’ecologia i la genètica fins a la biogeografia vegetal. Des que es va crear el 2001, la xarxa ha contribuït en nombrosos articles científics i ha elaborat el llibre Ecologia del bosc mediterrani en un món canviant, l’objectiu del qual és la transferència dels coneixements adquirits als gestors, tant públics com privats, que treballen en la conservació i l’explotació sostenible dels recursos naturals dels ecosistemes mediterranis.

Conclusions

  • Globimed