MODOSIN
Projectes nacional
Durada del projecte: 
des. 2019 a des. 2022

El projecte MODOSIN, finançat per l'Organismo Autónomo Parques Nacionales (ref. 2466/2017), pretén establir un marc històric de referència de la vulnerabilitat dels boscos de montaña dels Parcs Nacionals Pirinencs al decaïment per estrès hídric, i desenvolupar un sistema integrat de monitoreig i d'alerta en temps continu en front d'episodis de decaïment per sequera i el consegüent increment del risc d'incendis forestals.

Introducció

Existeix una relació molt estreta entre el clima i la vegetació. No hi ha dubte, per tant, que un canvi en el clima de la magnitud del que estem experimentant provocarà modificaions importants en l'estructura, composició i funcionament dels boscos. Aquests canvis poden ser ràpids, i a les nostres latituds, es produiran sobretot resultat de la reducció de la disponibilitat d'aigua i l'augment de pertorbacions associades (especialment sequeres, incendis i plagues). 

Accions del projecte - (1) establir un marc històric de referència de la vulnerabilitat dels boscos dels Parcs Nacionals d'alta muntanya Pirinencs (PN Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i PN Ordesa y Monte Perdido) al decaïment per estrès hídric, (2) desenvolupar un sistema integrat de monitoreig i d'alerta en temps continu en front d'episodis de decaïment per sequera i el consegüent increment del risc d'incendis forestals, (3) avaluar la vulnerabilitat futura a l'estrès per sequera i el risc d'incendis associat en les zones d'estudi sota projeccions de canvi climàtic a mitjà termini (període 2020-2070).