MOTIVE
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
maig 2009 a abr. 2013

El clima i els usos del sòl són dues de les variables clau dels canvis que estan experimentant els boscos arreu d’Europa. I això ocorre just en un moment en què la societat valora de forma més consistent els serveis que proporcionen (conservació de la biodiversitat, protecció del sòl, lleure, etc.). 

Introducció

L’objectiu del projecte és desenvolupar estratègies de gestió forestal amb vista a facilitar l’adaptació dels boscos al canvi climàtic. Per això, s’avaluaran les conseqüències dels canvis en diferents tipus de boscos sotmesos a diverses intensitats de gestió, així com l’impacte de les pertorbacions provocades pel canvi climàtic —com ara sequeres, inundacions i incendis— sobre la dinàmica forestal. En l’àmbit mediterrani, les muntanyes de Prades han estat triades com a cas d’estudi particular.

Conclusions

  • MOTIVE