INMODES
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2018 a des. 2020

L'objectiu del projecte INMODES és establir les principals limitacions dels actuals enfocaments de modelització integrada a escala paisatgística i regional i desenvolupar un procediment per a avaluacions futures dels canvis en la biodiversitat i els serveis ecosistèmics que pugui utilitzar-se per un adequat suport a la presa de decisions a nivell regional i nacional.

Introducció

La disponibilitat d'informació sobre motors de canvi global a nivell de paisatge i de regió està limitada per la dificultat d'integrar els components del canvi. La projecció dels motors del canvi global està fortament esbiaixada cap al desenvolupament de projeccions del canvi climàtic elaborades per l'IPCC, mentre que les projeccions disponibles dels canvis d'usos són escasses i extremadament simplificades.

INMODES abordarà una sèrie de desafiaments conceptuals i ecològics en línia amb avaluacions recents desenvolupades per la comunitat científica en el marc de IPBES. En primer lloc, identificarem motors ambientals clau i processos ecològics per a ser inclosos en futures avaluacions de serveis ecosistèmics i biodiversitat i desenvolupar el marc de modelatge del paisatge mediterrani. Després validarem els canvis en el segle passat i assignarem per al període 2050-2100 un seguit de serveis ecosistèmics seleccionats i indicadors funcionals de la biodiversitat utilitzant les projeccions d'usos del sòl i de clima (IPCC). Finalment, avaluarem la capacitat de la xarxa actual d'àrees protegides per cobrir els valors funcionals de la biodiversitat i els serveis ecosistémics i avançar en la nostra capacitat de desenvolupar una planificació de conservació dinàmica d'una xarxa d'infraestructura verda.