ModSAGUP
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
oct. 2021 a maig 2022

Introducció

El principal objectiu del projecte és elaborar un model de gestió de l’ús públic per a espais de bany de conques internes de les Comarques Gironines que pateixen sobre-freqüentació, des de la perspectiva ambiental, de gestió, social, de regulació i de comunicació i sensibilització. El CREAF és el responsable de l'elaboració de la cartografia incorporada al model