ICARUS
Altres
Durada del projecte: 
des. 2014 a març 2015

Introducció

L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar una metodologia no supervisada per a la classificació (anotació) de comportaments en trajectòries de moviment animal i humanes basades en dades d'accelerometria tri-axial. Juntament amb la informació GPS la informació acceleromètrica que contenen la majoria de telèfons mòbils i aparells de seguiment de moviment animal pot revolucionar el camp de l'ecologia del moviment, millorant la comprensió de les relació existent entre processos comportamentals i patrons de moviment.

Conclusions

  • Mètodes d'anàlisi de Dades d'Accelerometria