Life Tritó II
Projectes regional
Durada del projecte: 
jun 2022 a des. 2022

Introducció

Aquest projecte és un encàrreg de la Diputació de Barcelona en el marc del projecte Life-Tritó Montseny (LIFE15 NAT/ES/000757) i consta de dos objectius :

  • Seguiment de les actuacions de restauració de l'hàbitat i análisi de la seva efectivitat
  • Sínteis dels criteris bàsics de gestió del Manual de Bones Pràctiques Forestals del Bosc de Ribera i de la conca