Cel CREAF et convida a treballar en un centre de recerca de primera classe a prop de la ciutat de Barcelona.

Des del CREAF promovem activament la participació al programa ERC de la Unió Europea. Per aquest motiu oferim condicions estables de feina pels investigadors o investigadores, joves o més sèniors, que aconsegueixin aquesta beca.

Fes una ullada a les nostres línies de recerca.

Finançament i beques

ERC proporciona finançament per implementar recerca de frontera i innovadores en un projecte de cinc anys de durada.

Hi ha disponibles les següents categories de beques:

  • ERC Starting Grants (1.5 milions d’euros per 5 anys, per investigadors amb entre 2 i 7 anys d’experiència*)
  • ERC Consolidator Grants  (2 milions d’euros per 5 anys, per investigadors amb entre 7-12 anys d’experiència post-doctoral*)
  • ERC Advanced Grants (2.5 milions d’euros per 5 anys, per investigadors sèniors ja extablerts)

*És possible tenir una extensió d’aquest període si es pot justificar que s’ha aturat la carrera investigadora per malaltia de llarga durada, baoxa maternal o paternal, servei militar, etc. Consulta aquí més detalls ERC Work Programme

Aquest programa, gestionat pel European Research Council (ERC) proporciona un mecanisme de finançament diferent que es compromet amb la recerca bàsica d’excel·lència en qualsevol camp científic.

 

Què et pot oferir el CREAF?

Com a candidat

  • En qualsevol moment et podem proporcionar un anàlisis exhaustiu del teu CV bastat en indicadors bibliomètrics. Aquest anàlisi es pot fer dels teus darrers 10 anys de carrera i ens permetrà comparar-lo i posicionar-te entre una població de referència que conté totes les persones que han aconseguit la beca ERC per un panell concret i un marc de finançament concret (ERC peer review evaluation panels).  
  • Et podem oferir suport en qualsevol punt de la redacció de la proposta: screening i revisió de la proposta en cooperació amb consultors externs o persones que ja han aconseguit una ERC.

Si has obtingut una beca ERC el CREAF t’ofereix

  • Condicions de treball estables
  • Suport complet en temes administratius i financers.
  • Suport complet en temes de comunicació, impacte i accés obert.

Més informació

 

Alguna pregunta?

Contacta

 
 
 

The ERC support service of CREAF is part of the Severo Ochoa “ULandscape” funded in 2019 by the Agencia Estatal de Investigación of the Spanish Ministry of Science and Innovation to support Research Centres of Excellence.

severo ochoa

IMBALANCE-P, una Synergy Grant Project al CREAF

CREAF acull aquest projecte ERC per estudiar les futures limitacions de fòsfor que es donaran a la terra i els seus impactes a nivell global, a la vida, a la terra i a la societat. El projecte IMBALANCE-P  aglutina quatre centres de recerca afronten el repte de trobar solucions a aquest repte global de gestió dels recursos. El seu objectiu és obtenir nou coneixement sobre el tema i una previsió quantitativa que ajudi a formular noves polítiques y opcions. Aquestes polítiques hauran de tenir en compte els riscos, i ser capaços de mitigar les conseqüències del desajust estequiomètric que la manca de fòsfor pot provocar.   

Més informació