Misió, Objectius i Visió

El CREAF és un centre públic de recerca en ecologia terrestre, anàlisi del territori i canvi global que persegueix l'excel·lència tant en la generació i difusió de coneixement, com en la innovació, el desenvolupament i la transferència de metodologies .
 

Missió

El centre pretén contribuir al coneixement de la conservació i gestió del medi natural i el territori, i l'adaptació al canvi ambiental a escales local, regional i global, actuant com a pont entre el món acadèmic, les administracions i la societat, i creant opinió en seus àmbits d'actuació.
 

Objectius

 • Realitzar una investigació bàsica d'excel · lència , innovadora i líder , que pugui ser considerada un referent a nivell nacional i internacional.
 • Promoure una recerca aplicada , especialment en l'àmbit forestal , que contribueixi a la gestió i conservació sostenibles dels recursos i dels ecosistemes.
 • Desenvolupar eines conceptuals i metodològiques per facilitar la presa de decisions i millorar la gestió del medi.
 • Difondre de tots aquests coneixements científics i tecnològics mitjançant activitats de formació , assessorament i divulgació.
 

Visió

 
 • Realitzar una investigació i desenvolupament d'excel·lència que permetin augmentar el coneixement dels sistemes naturals i que siguin aplicables a la millora de la conservació i gestió del medi natural i del territori.
 • Aconseguir que el CREAF exerceixi un lideratge a nivell estatal i abast un reconeixement creixent a escala internacional.
 • Posicionar el CREAF com a centre de referència en ecologia terrestre, anàlisi del territori i canvi global a la conca mediterrània.
 • Ampliar les sinergies entre la recerca científica i el desenvolupament tecnològic per fer front a les necessitats de gestió ambiental i planificació territorial de les administracions i el sector privat.
 • Ser un centre cada vegada menys dependent de la conjuntura política, amb una gestió eficient i una elevada capacitat d'obtenció de recursos , mantenint l'equilibri financer.
 • Estar conformat per un personal que comparteixi la missió del centre i sigui part activa en el compliment de la visió, amb una organització flexible que afavoreixi la col·laboració i la permeabilitat dels grups de recerca.
 • Ser més visible entre el col·lectiu científic, les administracions i la societat en general per tenir més pes en el debat i en la presa de decisions en temes ambientals.
 • Establir un marc de treball basat en l'ètica, la cooperació, la igualtat d'oportunitats i la responsabilitat ambiental.