BigMosquitoBytes
Durada del projecte: 
nov. 2019 a nov. 2021

Mitjançant el desenvolupament d'un sistema innovador de gestió de dades i de software avançat, que incorpora  grans  bases de dades amb informació clau i a la ciutadania com a font activa d’informació, contribuirem a un canvi en el model en la presa de decisions  per part dels agents que fan la vigilància i el control de les poblacions de mosquits transmissors de malalties a Catalunya i Estat Espanyol i dels principals determinants epidemiològics. 

Introducció

Espanya es troba en una cruïlla de camins. L’expansió d’Ae.albopictus a tota la Península Ibèrica i l’arribada d’Ae.aegypti a les illes Canàries han augmentat el risc de brots greus de dengue, chikungunya o Zika a Espanya. Amb centenars de casos importats i la presència d'aquests vectors, que cal sumar a les transmissions autòctones de dengue confirmades el 2018, només és qüestió de temps abans que Espanya es trobi davant d’una greu crisi de salut pública. Malgrat tot això, a Espanya no disposem d'informació fiable sobre els patrons de risc de malalties ni de la dinàmica potencial de brots epidèmics. Aquest projecte omplirà aquest buit reunint experts en epidemiologia, entomologia, ciència de dades, ecologia del moviment i sociodemografia per crear un sistema innovador que pugui aprofitar la revolució del 'big data' en pro d'una millor salut pública. Produirà un coneixement vital, ampli i accionable sobre els riscos de malalties transmeses per mosquits i els possibles risc de brots epidèmics a Espanya. Fusionarà múltiples fonts de dades  i utilitzarà modelització i una infraestructura d’avantguarda per: (1) explorar els determinants i la distribució del risc de malalties transmeses per mosquits, (2)
establir lligams entre la desigualtat social i aquest tipus de malalties, (3) inferir el paper de la mobilitat humana en el risc d'aquestes malalties, (4) assegurar un procediment continu de calibració i actualització dels models desenvolupats i (5) lliurar models de la distribució de vectors i de risc de malalties en temps real a les agències de salut pública que ho requereixin. El sistema donarà informació a actors clau, a la vegada que també es posaran a disposició totes les dades en brut i el codi obert per a una millora continua de les estimes de risc mitjançant procediments d'innovació oberta.

El nostre consorci inclou (i) l’equip de Mosquito Alert, pioner en la generació d'un sistema de ciència ciutadana que proporciona informació a temps real de mosquits invasors i transmissors de malalties a diverses agències de salut pública a Espanya, (ii) els principals experts epidemiològics a nivell nacional, que recullen i analitzen els casos d'infeccions en humans per causa d'aquestes malalties a tot el país, (iii) entomòlegs que implementen el control sobre les poblacions de mosquits a Espanya i (iv) sociodemògrafs a l'avantguarda de la investigació mitjançant l'ús de telèfons mòbils i altres fonts de dades per explorar les taxes de trobada entre mosquits i humans.