INFORMED
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
gen. 2015 a des. 2017

Els boscos mediterranis són sistemes social-ecològics complexos caracteritzats per una important biodiversitat, alts nivells d'heterogeneïtat espacial i una llarga història de profunda interacció amb poblacions humanes a les quals proporcionen un grapat de serveis ecosistèmics. Els boscos mediterranis estan a més considerats com un punt calent d'impacte del canvi global i mereixen un projecte de recerca sobre resiliència no només pel seu propi bé sinó com el valuós model que representen per a altres àrees.

Introducció

El projecte INFORMED està conduït per un consorci de 15 membres de 10 països de tots dos costats del Mediterrani, combinant una experiència multidisciplinària ben equilibrada en ecologia (genètica, ecologia funcional i de comunitats), gestió forestal, govern i economia. Un grup de consellers científics format per experts internacionals i un panell de grups d'interès representant diversos tipus d'actors contribueixen a aconseguir alts nivells d'impacte científic i efectiu.


INFORMED desenvolupa una aproximació dinàmica a la resiliència dels boscos mediterranis enfrontats al canvi global basada en el següent esquema conceptual: el canvi global modifica el context general d'un sistema social-ecològic on la gestió condueix la biodiversitat i funcions del bosc, les quals determinen els serveis ecosistèmics; la seva avaluació econòmica pot recolzar el sistema de govern a l'hora de seleccionar les opcions de gestió futures més apropiades. El projecte té tres objectius principals:

 

  • omplir buits al coneixement dels mecanismes bàsics que determinen la flexibilitat del sistema social-ecològic en resposta a la pertorbació;
  • integrar coneixement combinant diferents models basats en el procés a diferents escales espacials i temporals;
  • usar el coneixement integrat per desenvolupar estratègies de gestió així com directrius polítiques i de govern que incrementin la resiliència de l'ecosistema.

En particular, el projecte aspira a produir escenaris de canvi global especialment adaptats als boscos mediterranis, per desenvolupar una aproximació basada en el procés de la resposta en biodiversitat i funcional dels boscos mediterranis a la pertorbació, per desenvolupar una avaluació integrada dels serveis ecosistèmics i les seves dinàmiques basada en les funcions ecosistèmics i la seva valoració econòmica, i per avaluar estratègies de gestió forestal, política i govern davant els impactes esperats en la resiliència dels boscos mediterranis.


Més enllà dels tres anys d'activitats de recerca, el projecte contribueix a difondre l'experiència científica i compartir tècniques de recerca innovadores dins de cada disciplina, al desenvolupament d'una experiència interdisciplinària per a la comunitat científica dedicada als boscos mediterranis i la seva continuïtat des dels projectes precedents i a crear unions ciència-política-pràctica fortes entre els membres de FORESTERRA ben connectats a xarxes europees i internacionals. Es consolida una xarxa regional de joves investigadors i incrementa la seva capacitat en unir-los a investigadors consolidats en la Conca Mediterrània.

 

  • Recerca integrada sobre resiliència i gestió forestal al mediterrani