IDE-Univers
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
oct. 2007 a des. 2012

Aquest projecte vol crear una Infraestructura de Dades Espacials (IDE) per dinamitzar l'accés, l'intercanvi i la interoperabilitat de la gran quantitat d'informació georreferenciada que es produeix a les universitats i centres de recerca a través dels seus projectes.

Introducció

IDE Univers és un projecte coordinat per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) de la Generalitat de Catalunya i finançat per la Comissió Europea, Interreg III B MEDOCC Program. 

IDE Univers engloba a participants de tres països mediterranis diferents: Itàlia, Espanya i Grècia. Cada participant coordina un grup d'universitats i centres de recerca. A Catalunya, la STSI treballa amb 13 col·laboradors en la publicació de la informació generada en els projectes que desenvolupen. Aquesta informació es pot cercar al catàleg de metadades i visualitzar a partir de cada servidor de mapes que configuri cada participant.

El servidor emprat al CREAF és el Servidor de Mapes de MiraMon. Aquesta tecnologia permet oferir cartografia d'alta qualitat i de molt nivell de detall fins i tot per àmbits molt extensos. Ha estat desenvolupat seguint rigorosament els estàndards indicats per l'Open Geospatial Consortium (OGC) i és conforme als estàndards Web Map Service (WMS) i Web Coverage Service (WCS).

  • Portal de l'IDE