BOMFORES
Projectes nacional
Durada del projecte: 
set. 2022 a ag. 2024

Projecte BOMFORES de la Ecosystem Modeling Facility (EMF). Aquest projecte intenta promoure l'ús de marcs de modelització basats en processos per avaluar els impactes del canvi climàtic als ecosistemes forestals i als serveis associats, a escales entre el rodal de bosc i la regió.

Introducció

L'actual canvi global en curs afecta els ecosistemes forestals de múltiples formes, inclosos canvis en les condicions climàtiques, els règims de pertorbació i els usos de la terra. Per tant, hi ha una necessitat imperiosa de desenvolupar eines mecanicistes de modelatge que siguin accessibles, sòlides i precises, i ens permetin anticipar-nos als possibles canvis futurs als ecosistemes forestals a diferents escales. No obstant això, encara hi ha reptes importants en relació amb els processos involucrats en la mortalitat d'arbres induïda per la sequera i com representar la diversitat taxonòmica i funcional en simulacions a gran escala. Avui dia, els grans esforços de recerca se centren a millorar el rendiment dels models globals de dinàmica de la vegetació terrestre, mentre que els models de dinàmica de la vegetació que operen a escales més fines estan infradesenvolupats.

Objectiu

Promoure l'ús de marcs de modelització basats en processos per avaluar els impactes del canvi climàtic als ecosistemes forestals i als serveis associats, a escales entre el rodal de bosc i la regió.

Accions

Proposem dur a terme aquest projecte combinant contribucions tècniques i científiques. En l'aspecte tècnic, proposem integrar parts de models existents en un marc de modelatge forestal modular; i generar entrades i paràmetres adequats per a diferents països a partir de la informació continguda a inventaris forestals nacionals i les bases de dades mundials de característiques funcionals de les plantes. Des del punt de vista científic, us proposem utilitzar el marc de modelització desenvolupat per avaluar escenaris climàtics i de gestió sobre la dinàmica forestal, així com sobre els serveis relacionats amb l'aigua i el carboni en una regió mediterrània.

Proyecto PID2021-126679OB-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa