ECOPOTENTIAL
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
jun 2014 a jun 2019

Els ecosistemes terrestres i marins proporcionen serveis essencials per a les societats humanes. Les pressions antropogèniques, però, causen una greu amenaça pels ecosistemes, el que porta a la degradació de l'hàbitat, un augment del risc de col·lapse i la pèrdua de serveis dels ecosistemes. Es necessiten polítiques basades en el coneixement de conservació, gestió i restauració per millorar els beneficis dels ecosistemes enfront de les creixents pressions. 

Introducció

L'ECOPOTENTIAL fa progressos significatius més enllà de l'estat-del-art i crea un entorn de treball unificat per als estudis i la gestió de les àrees protegides (AP) dels ecosistemes.

L'ECOPOTENTIAL se centra en les àrees protegides reconegudes internacionalment a Europa i més enllà, en una àmplia gamma de regions biogeogràfiques, i inclou la UNESCO, la xarxa Natura2000 i llocs LTER i grans ecosistemes marins. Un millor ús dels sistemes d'Observació de la Terra (EO) i de les dades de seguiment es posarà en funcionamnet a través d'un nou servei d'accés obert a les dades dels ecosistemes (ECOPERNICUS).

Noves aproximacions de modelització, incloent la informació d'EO seran concebudes, els serveis dels ecosistemes en les condicions actuals i futures seran avaluats i els requisits per a futures àrees protegides seran definits. Els enfocaments conceptuals basats en variables essencials, en ecologia de macrosistemes i les interaccions entre escales permetran una comprensió més profunda de la zona Crítica de la Terra.

L'accés obert i interoperable a les dades i el coneixement estaran assegurats per una Plataforma de Laboratori Virtual d'Ecosistemes dins del GEO, totalment integrada en el GEOSS. El suport a les polítiques de conservació i de gestió transparents i basades en el coneixement, capaces d'incloure la informació de les dades d'observació de la Terra, serà desenvolupada.

Els coneixements adquirits en les àrees protegides serà elevada a condicions paneuropees i s'utilitzarà per a la planificació i gestió de les àrees protegides en el futur. Es crearà un grup de consultoria permanent de les parts interessades (GEO-Ecosystem Comunitat de Pràctica). La creació de sinèrgies es persegueix a tots els nivells. Les PIME estan involucrades per crear coneixements i condueixen a noves oportunitats d'ocupació, assegurant la continuitat a llarg termini dels serveis.

En resum, l'ECOPOTENTIAL utilitza les tecnologies més avançades per millorar els futurs beneficis dels ecosistemes per a la humanitat.

 

LLIBRE 'SPACED: Using Earth Observation to Protect Natural Landscapes'

El gener de 2018 es va publicar el llibre SPACED: Using Earth Observation to Protect Natural Landscapes, descarregable gratuïtament. És un llibre editat per la Cristina Domingo i en Joan Masó, on es descriu com l'Observació de la Terra és útil per al seguiment i l'estudi dels ecosistemes de 24 zones protegides investigades pel projecte ECOPOTENTIAL.

  • Millorant els futurs beneficis dels ecosistemes a través de la Observació de la Terra