Life BIOREFFORMED
Projectes Life +
Durada del projecte: 
oct. 2020 a set. 2024
Impulsar la gestió sostenible dels boscos mediterranis mitjançant l’actualització d’una biorefineria existent de torrefacció i piròlisi (TP) per produir productes químics renovables i combustibles a partir de biomassa forestal. Es realitzaran diferents tractaments forestals innovadors per produir diversos productes sense valor actual al mercat. S’obtindran diversos subproductes de la biorefineria: dos bioils, biochar, gasos no condensables, polifenols.

Introducció

L’objectiu principal del projecte és impulsar la gestió sostenible del bosc mediterrani mitjançant l’actualització d’una biorefineria existent de torrefacció i piròlisi (TP) per produir compostos químics i combustibles renovables a partir de biomassa forestal.
 
Les característiques intrínseques dels boscos catalans fan que la seva gestió sigui molt difícil i, degut a la seva baixa productivitat, poc rendibles. A més, els impactes recents del canvi climàtic provoquen efectes directes com ara la mortalitat dels arbres o indirectes, com ara l’augment de plagues. Es necessiten estratègies innovadores de gestió forestal mediterrània sostenible per superar aquestes barreres. D’altra banda, hi ha la necessitat de canviar cap a energies i matèries primeres renovables. Els plans i les polítiques europees fomenten el canvi cap a la bioeconomia i cap a una economia més verda i circular.
 
Accions del projecte
Aquest projecte demostrarà la viabilitat d’una biorefineria capaç de processar biomassa obtinguda de boscos locals per a diferents usos finals que produeixin compostos (antioxidants, sucres, fertilitzants) i energia (biocombustibles sòlids). A més, la gestió sostenible innovadora dels boscos mediterranis proposada també contribuirà a millorar la salut dels boscos reduint la dependència de recursos no renovables i mitigant el canvi climàtic. En resum, el projecte contribuirà al desenvolupament de la bioeconomia a escala local creant llocs de treball ajudant a accelerar el progrés cap a una economia circular i baixa en carboni en línia amb les estratègies de bioeconomia i economia circular de la UE.