ELEMENTAL-CLIMATE
Projectes regional
Durada del projecte: 
maig 2021 a maig 2024

Introducció

El projecte ELEMENTAL-CLIMATE
  1. identificarà i quantificarà els canvis impulsats pel canvi climàtic als elementomes en ambients (sòl i aigua), organismes, ecosistemes i agroecosistemes,
  2. identificarà, codificarà i quantificarà els efectes de retroalimentació desconeguts d'aquests canvis biogeoquímics sobre el canvi climàtic, principalment a través dels seus impactes en la composició elemental, estructura i funcionament d'organismes, comunitats, ecosistemes, i
  3. identificarà, codificarà i quantificarà els profunds però incerts efectes d'aquests canvis ambientals biogeoquímics i estequiomètrics sobre la seguretat alimentària.
Analitzarem els hàbitats tropicals, àrids, semiàrids (Mediterrani, Sahel, ..) i freds, tant pel seu paper clau en la biosfera i la societat humana com perquè són especialment sensibles i susceptibles de ser afectats pels canvis antropogènics.
 
Els resultats d'aquest projecte seran de gran utilitat per a determinar les estratègies internacionals per augmentar la capacitat de fixació de carboni dels ecosistemes terrestres i, per tant, per millorar les projeccions de l'canvi climàtic per part de l'IPCC. Els resultats també seran útils per a organitzacions internacionals com l'ONU i la FAO i l'establiment de les seves polítiques de gestió.
 
 
 
  • Elemental Climate