DomestiCAT
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
febr. 2024

Introducció

Des que els humans van domesticar els gats (Felis catus), aquests s'han introduït en molts ecosistemes, causant un impacte important en la fauna. Tal com mostren estudis anteriors en diferents regions, els gats domesticats amb accés lliure es troben entre els animals invasors més problemàtics del planeta. Per exemple, els gats poden transmetre noves malalties, posar en perill la integritat genètica dels gats salvatges (Felis silvestris), caçar la fauna autòctona i competir amb altres mesopredadors. Malgrat la consciència actual d'aquest problema en moltes regions, encara manca una avaluació dels impactes dels gats domèstics amb accés lliure en els ecosistemes naturals de Catalunya.

Aquest projecte utilitzarà una àmplia gamma de metodologies, incloent-hi la captura amb càmera, la col·locació de GPS i l'anàlisi genètica, per avaluar l'impacte dels gats amb accés lliure a les àrees naturals de Catalunya. El projecte proporcionarà nous coneixements sobre l'impacte multidimensional dels gats en els nostres ecosistemes, el que serà un pas essencial per al desenvolupament de pràctiques efectives de conservació dels ecosistemes afectats.

  • Wildcat