C-InterMont
Altres
Durada del projecte: 
des. 2021 a nov. 2024

Introducció

Les muntanyes són les "torres d'aigua" del món, els proveïdors més importants de la demanda d'aigua, tant dels ecosistemes que hi ha aigües avall com de la societat. De mitjana però, el Canvi Climàtic està afectant a aquests ecosistemes més severament que a la resta del món, causant alteracions hidrològiques recurrents.

La major freqüència esperable d'esdeveniments climàtics extrems comportarà una major intermitència hidrològica, en el sentit d'un canvi a un règim caracteritzat per una alternança de situacions extremes (sequeres-inundacions). No obstant això, la biogeoquímica i limnologia no han pogut apreciar el paper de les seves conques de capçalera com a reguladors de la transferència de carboni (C) entre el sistema terrestre, l'atmosfera i al mar. Aquesta limitació dificulta una comprensió adequada de com funcionen aquests ecosistemes i, per tant, la nostra capacitat d'anticipar com un futur més fluctuant modificarà els seus rols en el cicle C a escala de paisatge.

Accions

L'objectiu principal d'aquest projecte és desenvolupar un nou marc (integrant transicions terrestres-aquàtiques, així com graduals-intermitents) per entendre la dinàmica del transport de C a les conques d'alta muntanya. Per aconseguir-ho, desplegarem una xarxa d'estacions de monitoratge de nova generació equipades amb sensors multi-paramètrics per recollir simultàniament dades d’interès hidrològic i biogeoquímic en cinc parcel·les (incloent sòls i rius de capçalera) amb característiques contrastades a la Conca del Contraix (Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici). Les dades obtingudes s'utilitzaran per estimar els patrons de la composició, el flux i el processament del C al llarg d'un cicle estacional sencer (incloent una diversitat de transicions graduals-intermitents). A més, s’avaluarà la dependència funcional entre els fluxos i el processos de transformació del C als ecosistemes terrestres i fluvials. Finalment, el projecte també utilitzarà el marc de "espiral C" per respondre si les conques de capçalera d'alta muntanya juguen un paper "actiu" (transformant C) o "passiu" (exportant C) pel que fa al seu rol en el cicle de C del paisatge. En conjunt, C-InterMont ens permetrà estar en una posició única per identificar com l'eficiència del processament de C es veu influenciada pels diferents graus d'intermitència. Establir aquest vincle és fonamental per precisar el paper futur de les conques capçaleres d'alta muntanya en el cicle global del carboni.

  • InterMont