GroundTruth
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
set. 2016 a ag. 2019

Ground Truth 2.0 2.0 ofereix una demostració i validació de sis observatoris ciutadans en condicions operatives reals, tant a la UE com a Àfrica, que pretenen potenciar l'intercanvi de coneixements per a la presa de decisions conjunta i la planificació cooperativa.

Introducció

El projecte se centra en indicadors ambientals en les zones urbanes i rurals relacionades amb l'ordenació del territori, amb un enfocament específic sobre la flora i la fauna, la disponibilitat i qualitat de l'aigua, la gestió del territori i els recursos naturals. Això es recolza en un innovador servei web per a la cartografia i l'actualització de l'ús del sòl.

Els objectius generals Ground Truth 2.0 són implementar observatoris ciutadans sostenibles per a la demostració dels seus beneficis socials i econòmics, i la implementació en el mercat global del concepte i les tecnologies de suport del projecte. Els casos d'estudi (4 a la UE i 2 africans) cobreixen l'espectre de dades i de compromís ciutadà, i per tant permeten la prova i validació del projecte.

El consorci integra PIMEs, ONGs, administracions, equips d'investigació i acadèmics per garantir el desplegament i l'adopció dels observatoris. El projecte haurà d'interactuar amb altres iniciatives semblants, com GEOSS, INSPIRE, així com els projectes finançats a la mateixa convocatòria (GROW, SCENT i LANDSENSE) per crear sinergies mútues.