GIOBIO
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
gen. 2013 a des. 2014

GIOBIO és un projecte operacional europeu per al seguiment global de la biosfera dintre del programa europeu Copernicus Land Monitoring Service (land.copernicus.eu). 

Introducció

L'objectiu principal és desenvolupar infraestructures operacionals per estimar variables biofísiques a escala global i temps real a partir d'observacions de teledetecció. Es generaran mapes globals d'índex d'àrea foliar (LAI), fracció de radiació fotosintèticament activa absorbida (FAPAR) i fracció de coberta vegetal (FCOVER) a una resolució espacial de 1 km i una freqüència temporal de 10 dies a partir de dades del satèl·lit VEGETATION/SPOT. Els productes es distribuiran de manera lliure a través del portal www.geoland2.eu. Les estimacions globals i a temps real de variables de vegetació tenen multitud d'aplicacions operacionals i s'espera contribuesquen a millorar els serveis existents per al seguiment, previsió i alerta de riscs ambientals, entre d'altres. Així mateix, es generaran sèries temporals per quantificar l'estat de la vegetació en els darrers 15 anys. Aquestes sèries temporals són de gran interès en estudis de canvi global, anàlisi de tendències i dinàmica vegetació-clima.

Aquesta recerca s'emmarca dintre les activitats investigadores de la Unitat d'Ecologia Global del CREAF-CEAB-CSIC-UAB en l'àrea de teledetecció. Les activitats del grup del CREAF en el projecte GIOBIO se centren en:

1. Proporcionar suport i assessorament científic a l'institut belga de teledetecció VITO en la implementació operacional dels algoritmes per a l'estimació global de variables biofísiques desenvolupats a INRA-Avignon en el marc del projecte pre-operacional FP7 geoland2. Essent responsables del disseny i adaptació dels algoritmes per a la seva aplicació a nivell operacional a escala global, tan a temps real com per processar sèries històriques de dades de satèl·lit.

2. Realitzar la validació teòrica de l'algoritme i participar en la validació científica de les primeres estimacions globals de les variables biofísiques (LAI, FAPAR, FCOVER) per assegurar la qualitat dels productes abans de la seva distribució al servei operacional GIO.

 

  • GIOBIO
  • GIOBIO