PyriSentinel
Projectes Interregs
Durada del projecte: 
gen. 2024 a des. 2026

Introducció

El projecte PyriSentinel, centrat als Pirineus, estudiarà els microorganismes dels llacs d'alta muntanya amb tècniques avançades de seqüenciació de l'ADN. Aquesta regió, amb un escalfament superior a la mitjana global, és un observatori clau per als impactes del canvi global. S'examinaran aproximadament 300 llacs que pel seu aïllament geogràfic, condicions extremes i variacions climàtiques, allotgen una diversitat significativa de microorganismes. La caracterització de les comunitats planctòniques és crucial per a l'estudi de la productivitat dels ecosistemes, ja que intervenen en el cicle de nutrients, purificació d'aigua i relacions amb macroorganismes tant a nivell tròfic com a través dels seus potencials patògens. La biomonitorització ajudarà a avaluar l'estat de salut dels ecosistemes i el seu patrimoni genètic i a estudiar les possibles conseqüències dels canvis ambientals en aquests llacs sentinelles.

El projecte, que involucra experts de França, Espanya i Andorra, fomenta la consolidació del coneixement i la coordinació de polítiques davant dels canvis ambientals. Inclou (1) la implementació de tècniques innovadores per a la recol·lecció i anàlisi de mostres de microorganismes, i (2) formació en aquestes tècniques, involucrant les comunitats locals per augmentar la consciència sobre aquesta investigació. A més de la investigació científica, (3) PyriSentinel es compromet amb la participació pública i la difusió del coneixement. PyriSentinel proporcionarà una visió detallada de la diversitat genètica dels microorganismes aquàtics als Pirineus, promovent tècniques avançades, establint un referent en biomonitorització basada en genòmica, contribuint a l'esforç internacional de caracteritzar el microbioma global, i equipant els professionals per a un seguiment efectiu en el futur, rastrejant els possibles impactes a llarg termini del canvi climàtic en aquests ecosistemes únics.

  • Banner