Jornada tècnica: protocol per a l'avaluació de la restauració d'activitats extractives RESTOCAT
Museu d’Alcover
c/ Costeta, 1
43460 Alcover
Espanya
Email de contacte: 
barcelona@colegiominas.com
Telèfon: 
932 151 359 - 932 721 037
Com arribar-hi: 

Jornada tècnica: protocol per a l'avaluació de la restauració d'activitats extractives RESTOCAT

divendres, novembre 13, 201510:00 a 13:30h

RESTOCAT és un protocol d’autoavaluació de la qualitat de les restauracions efectuades en activitats extractives que permet el control i seguiment dels aspectes claus del procés d’una forma senzilla i rigorosa a la vegada. És per tant una eina a l’abast dels tècnics de les empreses i l’administració vinculats als treballs de restauració.

La jornada, adreçada a directors facultatius, tècnics d’empreses extractives, de consultories ambientals i de la pròpia administració, es dividirà en dues parts: una primera part on es presentaran els aspectes conceptuals i metodològics del protocol, i una segona part on es farà una demostració de la seva aplicació en una activitat extractiva en restauració.

Documents: 
application/pdf alcover_restocat_jornada_tecnica.pdf

Organitzat per: 
CREAF
Departament de Territori i Sostenibilitat
Enginyers tècnics i de Grau en Mines i Energia
Museu Alcover