AMPLIBIO
Altres
Durada del projecte: 
maig 2023 a des. 2023

Introducció

L’objectiu principal d’aquest treball és realitzar un estudi integral dels elements de conservació (florístics, faunístics, hàbitats i geològics), i del seu estat de conservació en l’àmbit de la proposta d’ampliació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

  • AMPLIBIO