DINFORREST
Projectes regional
Durada del projecte: 
gen. 2018 a des. 2018

Arran dels incendis forestals dels anys 80 i 90, es va iniciar el Programa de Restauració i Gestió Forestal, promogut per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb les associacions de propietaris forestals i els ajuntaments.

Introducció

L'objectiu del Programa de Restauració i Gestió Forestal era el de millorar l’estat de la regeneració natural dels boscos afectats per aquestes pertorbacions, tot cercant una major resiliència davant possibles nous incendis, garantint a l’hora el seu aprofitament i provisió d’altre serveis ecosistèmics (biodiversitat, segrest de carboni). 

El CREAF realitza l’anàlisi i seguiment de la dinàmica forestal després d'aquests treballs silvícoles i col·labora en la difusió dels seus resultats.