Estratègia de Recursos Humans (HRS4R)

Aquest document descriu l'Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HR Strategy for Researchers) mitjançant el qual, el CREAF ajudarà als investigadors i als contractants dels investigadors a incorporar els principis de la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de conducta per a la contractació d'investigadors (Carta i Codi) en l'activitat diària del centre.

L’estratègia de recursos humans per als investigadors del centre ha acomplert el seu segon any de vida, i ha estat sotmesa a una revisió interna per tal d’avaluar l’estat de desenvolupament de les diverses accions programades i proposar-ne de noves. Totes les accions están inspirades en el conjunt de principis de la Carta i el Codi i segueixen, pel que fa a la selección i contractació de personal, els principis OTM (Open, Transparent and Merit-based).


Podeu consultar l'Estratègia del CREAF de Recursos Humans per a Investigadors en format PDF en aquest enllaç.

Pots veure el CREAF a la llista EURAXESS de HRS4R Acknowledged Institutions.