AgriUAV
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
maig 2013 a des. 2014

AgriUAV és un projecte per a l'estimació de variables agrícoles a partir de dades adquirides amb aeronaus no tripulades (UAV). Amb l'alta resolució espacial i temporal, la tecnologia UAV obre nou horitzons en l'agricultura de precisió permetent caracteritzar la variabilitat espacial i fer un seguiment continu de l'evolució de l'estat dels cultius. 

Introducció

Entre les variables d'estat que es poden estimar amb tècniques de teledetecció, destaquen l'índex d'àrea fol·liar (LAI) i el contingut en clorofil·la (Cab). El LAI caracteritza la biomassa verda i és un indicador de les necessitats de nitrogen dels cultius. El contingut en clorofil·la a nivell de fulla (Cab) o a nivell de coberta (Cab×LAI) és un bon indicador de l'activitat fotosintètica, l'estrès i l'estat nutricional de les plantes. A AgriUAV es pretén desenvolupar tecnologies UAV i algorismes d'estimació de les variables LAI i Cab d'interès en aplicacions d'agricultura de precisió i seguiment continu de l'estat fenològic dels cultius. Aquesta recerca s'emmarca dintre les activitats investigadores de la Unitat d'Ecologia Global del CREAF-CEAB-CSIC-UAB en l'àrea de teledetecció. AgriUAV és un projecte internacional de transferència de coneixements entre sectors públics i privats liderat pel CREAF en col·laboració amb INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) i l'empresa Airinov. Els objectius científics del projecte són:

1. Proporcionar assessorament científic pel disseny dels sensors òptics a bord de les naus UAV per a l'òptima estimació de LAI i Cab.

2. Desenvolupar tècniques d'inversió de models de transferència radiativa per estimar LAI i Cab en cultius de blat, dacsa i colza.

 

3. Validar la incertesa i estabilitat de les estimacions per assegurar la seva fiabilitat i repetitivitat en aplicacions d'agricultura de precisió i seguiment continu de l'estat fenològic dels cultius.

  • AGRIUAV