MOSQUITO ALERT BCN
Durada del projecte: 
des. 2019 a jun 2021

La nostra investigació s’integrarà en la gestió actual de les poblacions de mosquits a la ciutat, millorant l'anticipació dels riscs associats a les malalties que transmeten i assentant les bases d’un model d’innovació oberta per a la gestió de mosquits urbans transferible a d’altres ciutats europees.

Introducció

Malgrat científics i autoritats sanitàries públiques de tot el món, lluiten per reaccionar davant la incidència creixent de malalties transmeses per mosquits, encara no disposem d’informació prou acurada sobre les dinàmiques de les poblacions de mosquits, o sobre els patrons complexes d’interacció entre mosquits transmissors de malalties i humans, que fan fluir les malalties en el si d’una població. Aquesta qüestió, està en el centre dels esforços per millorar el benestar ciutadà, tant a nivell ambiental com de salut. La re-emergència de brots epidèmics per causa de la globalització i el canvi climàtic suposen un repte massiu i creixent en els entorns urbans d’arreu del món, i cal desenvolupar programes que reuneixin múltiples estratègies de vigilància i control vectorial de manera rendible, flexible i sostenible. A Barcelona, cada any, hi ha centenars de casos de malalties transmeses per mosquits (dengue, chikungunya i Zika) que fan augmentar el risc de brots massius i de desigualtat social a la ciutat, donat que el risc no afecta per igual a tothom. Aquest projecte utilitzarà metodologies de ciència ciutadana i tecnologies d’avantguarda intel·ligents i en xarxa per (i) caçar mosquits i (ii) quantificar la distribució i dinàmica tant de les poblacions de mosquits com de les seves picades (interaccions humans-mosquit) a una resolució i precisió sense precedents a la ciutat de Barcelona

Conclusions

Els resultats d’aquestes estimes es tradueixen directament en millores en les prediccions de risc i en la possibilitat d’identificar “punts calents de risc” a temps real a la ciutat. La nostra investigació s’integrarà en la gestió actual de les poblacions de mosquits a la ciutat, assegurant una capacitat augmentada d’anticipar els riscs associats en aquestes malalties, i assentant les bases d’un model d’innovació oberta per a la gestió de mosquits urbans transferible a d’altres ciutats europees.