More4Nature
Altres
Durada del projecte: 
gen. 2024 a des. 2027

Introducció

MoRe4nature té com a objectiu provocar un canvi transformador en els esforços de conservació pel que fa a la contaminació zero, la protecció de la biodiversitat i la prevenció de la desforestació mitjançant la inclusió de ciutadans i comunitats com a actors clau per a assegurar el compliment de les normatives ambientals col·laborativament.


Un element clau per revertir la tendència a la degradació ambiental és un canvi en les intervencions per a garantir el compliment ambiental. Les Iniciatives de Ciència Ciutadana (CSI) proposen maneres innovadores de producció conjunta de dades i coneixement i d'empoderament dels ciutadans en la gestió sostenible dels recursos naturals. No obstant això, no s'han abordat de manera eficaç les barreres per a l'adopció de les dades generades per la ciutadania (CGD) i les accions ciutadanes per al compliment de les normatives ambientals.


MoRe4nature utilitzarà un enfocament sociotècnic per abordar aquests reptes i aprofundir en el paper dels ciutadans i les comunitats en el compliment de les normatives ambientals i) reforçant la capacitat de les CSI existents per proporcionar dades rellevants i vàlides i comprendre la importància del compliment de les normatives ambiental, ii) fomentant i donant suport a la col·laboració i associacionisme entre iniciatives de ciència ciutadana i les autoritats per cobrir els buits de dades i donar forma a marcs de seguiment de polítiques, iii) desenvolupar i provar eines per validar les dades dels CSI obtingudes, contribuint així a la integració d'aquestes fonts de dades en la governança ambiental i al núvol europeu de ciència oberta (EOSC), iv) fer que les CGD estiguin disponibles com un node a l'espai de dades del Green Deal (GDDS) i v) canalitzar la urgència d'una acció concreta i immediata de molts ciutadans i comunitats mitjançant la creació de sinergies entre iniciatives de ciència ciutadana i els LivingLabs per a missions de la UE, i altres iniciatives com els Fab Labs que comparteixen els valors de les transicions a la sostenibilitat i que poden ajudar a dissenyar conjuntament accions com a part de les transformacions ecològiques i digitals.

  • M4N banner 1
  • M4N banner 2
  • M4N banner 3
  • M4N banner 4