CLIMABOSC
Altres
Durada del projecte: 
gen. 2024 a gen. 2026

Introducció

S’investigaran els efectes del canvi climàtic sobre els boscos catalans, especialment l'impacte de la reducció de la disponibilitat d'aigua. L'estudi explorarà la utilitat de l'aclarida selectiva per a preservar els boscos i els serveis ecosistèmics que proporcionen, i analitzarà la plantació d'arbres proposada com a eina per a compensar les emissions de combustibles fòssils. El projecte utilitzarà estudis experimentals de camp, mineria i tractament de dades i tècniques de teledetecció i SIG. L'objectiu és generar informació útil per a identificar les millors pràctiques de gestió forestal per a mitigar els impactes del canvi climàtic i garantir un subministrament sostenible d'aigua, a més de tots els altres serveis ecosistèmics lligats a la captura de carboni, conservació de la biodiversitat, explotació forestal, benestar i turisme. Les troballes contribuiran doncs al desenvolupament de polítiques i estratègies efectives per a la gestió forestal i els serveis ecosistèmics a Catalunya.

  • CLIMABOSC