ETRAITS
Projectes nacional
Durada del projecte: 
set. 2023 a ag. 2026

Introducció

La composició elemental de la matèria determina les seves propietats físiques i químiques. La matèria viva no és una excepció a aquesta regla, com a mostra el conegut espectre econòmic de les fulles, que indica que una major concentració de nitrogen (N) i fòsfor (P) està relacionada amb una major capacitat fotosintètica de les plantes. En conseqüència, s'ha suggerit que la composició elemental dels organismes (és a dir, l'elementoma) és un bon indicador del funcionament de l'organisme. Malgrat tot, la relació entre la concentració d'elements diferents del carboni (C), el N i el P (e.g., com micronutrients i elements traça) i els atributs dels organismes gairebé no s'han explorat.

Per tant, el principal objectiu d'E-TRAITS és proporcionar proves empíriques sòlides sobre la correspondència entre els atributs dels organismes i la seva composició elemental més allá del C, N i P. La nostra hipòtesi es que com més gran sigui la diferència en la composició elemental entre dos organismes, major serà la diferència en els seus atributs funcionals. Per altra part, una quantitat considerable de N i P en els organismes s'emmagatzemen en forma d'ADN, i una gran proporció del genoma no té una funció biològica clara. És per això que E-TRAITS també explorarà com afecta la mida del genoma a la coordinació d'atributs elementals. E-TRAITS treballarà amb plantes (arbres, arbustos i briòfits) i artròpodes a fi de trobar patrons universals entre l'ús de dos grups biològics molt diferents. E-TRAITS constarà de dos paquets de treball (PT). El paquet de treball PT1 prendrà mostres d'una àmplia varietat de plantes i artròpodes, i estimarà els seus elements, mides genòmiques i atributs (metabolisme, història vital, atributs morfològics) per estudiar la seva variabilitat. El paquet de treball 2, investigarà la variabilitat intraespecífica en elements i atributs de plantes i artròpodes en condicions naturals (sub-paquet 2.1, utilitzant les mateixes espècies utilitzades en el PT1) i experimentals (sub-paquet 2.2). S'establiran dos experiments a Panamà, en col·laboració amb el Smithsonian Tropical Research Institute, que investigaran experimentalment com els canvis en la disponibilitat ambiental de nutrients afectaran els atributs i la plasticitat de l'elementoma en plantes (usant plantes, experiment 1) i artròpodes (experiment 2). Els nostres resultats aportaran proves sòlides sobre la coordinació entre atributs i elements més allà del C, N i P, i assenyalaran, per primera vegada, el paper de la mida del genoma en la configuració d'aquestes relacions.

Projecte PID2022-141972NA-I00 de recerca finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ i per FEDER Una manera de fer Europa.

  • ETRAITS