WATERSCAPE
Projectes nacional
Durada del projecte: 
set. 2023 a ag. 2027

Introducció

El paisatge hidrològic es defineix com la dinàmica espacial i temporal de l'aigua sobre i dins la capa superior de la Terra, que és la interfície entre la litosfera, l'atmosfera, la hidrosfera i la biosfera, coneguda com a zona crítica. El projecte, WATERSCAPE, té com a objectiu dilucidar com els paisatges hidrològics contribueixen a la coexistència d’espècies aquàtiques. Les diatomees seran el nostre organisme model, i el paisatge aquàtic d'alta muntanya, on les expectatives teòriques es poden analitzar empíricament, serà el nostre sistema model. Específicament, el nostre objectiu és demostrar que la variabilitat espacial i temporal del paisatge hidrològic facilita la coexistència d'espècies de diatomees en igualar la fitness relativa o promoure la diferenciació de nínxol.

El projecte combina observacions de camp, i experiments de camp i laboratori per a caracteritzar la resposta de creixement d'un gran nombre d'espècies de diatomees (cents) als gradients ambientals, cosa que eventualment permetrà ajustar els paràmetres de la teoria de la coexistència i investigar el paper de diferents escales espacials i fluctuacions ambientals temporals en els patrons de distribució de les espècies a través del paisatge d'alta muntanya.
El projecte considerarà diverses escales del paisatge hidrològic. A escala de serralada es considerarà tot el districte lacustre dels Pirineus. Ens centrarem com les característiques del paisatge influeixen en microhàbitats aquàtics. Específicament, considerarem les comunitats epilítiques de diatomees. L'equip de recerca té al voltant de 500 mostres de llacs al llarg de tota la serralada, cosa que ens permetrà determinar si els processos estocàstics i de dispersió poden predominar sobre les interaccions biòtiques, i el grau en què la topografia i les propietats espacials del paisatge influeixen en el resultat. A escala de conca, el paisatge hidrològic es caracteritzarà amb alta precisió, i els microhàbitats de diatomees es consideraran íntegrament, combinant estudis extensius amb experiments de camp utilitzant substractes artificials. La Vall de Sant Nicolau al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és la localitat seleccionada, ja que es disposa de dades prèvies i instrumentació de camp. Finalment, el projecte considerarà l'entorn proper de les diatomees i l'autoecologia de les espècies utilitzant cultius d'una sola espècie i experimentant amb ells per a caracteritzar al laboratori la seva fitness relativa i la diferenciació de nínxol al llarg dels principals gradients ambientals. Aquesta informació fonamental proporcionarà retroalimentació per analitzar els patrons observats a les dues escales de paisatges hidrològics considerades. El projecte pretén contribuir amb avenços generals significatius a la retroalimentació entre els enfocaments empírics i teòrics de la teoria de la coexistència de les espècies.

Projecte PID2022-142083NB-C21 finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033/ i per FEDER Una manera de fer Europa

  • WATERSCAPE