ALKALDIA
Projectes nacional
Durada del projecte: 
jun 2020 a maig 2023

Introducció

En aquest projecte investiguem com els gradients de pH i alcalinitat en les aigües continentals poden ser eixos d'especiació i segregació, utilitzant les diatomees com a organisme model.
La colonització de l'ambient aquàtic continental per la vida es va enfrontar a una variació química més considerable que en l'ambient marí. Els nous desafiaments ecofisiològics van ser una oportunitat per a la diversificació funcional i taxonòmica i, actualment, aquesta variació química segueix sent un marc ecològic i evolutiu de referència. Una gran part de la variació química a les aigües continentals està relacionada amb la naturalesa del substrat rocós i la seva meteorització, fet que resulta en aigües més àcides o més tamponades. Hi ha diverses raons per les quals els gradients de pH-alcalinitat (PAG) poden ser eixos d'especiació i segregació: el metabolisme del carboni, particularment per als productors primaris; l'homeòstasi de pH; l'activitat cel·lular de senyalització i regulació relacionada amb cations; i estructures dures del cos o les cèl·lules. Molts grups d'organismes d'aigua dolça s'han diversificat al llarg dels PAGs. Les diatomees s'utilitzen en aquest projecte com a organismes model.

Objectius

El projecte persegueix:

1) determinar si hi ha caràcters funcionals en les diatomees en els que la seva la variació espacial reflecteix la variació dels PAGs;

2) comprovar si hi ha patrons biogeogràfics que relacionin la diversificació de clades de diatomees amb la distribució de PAGs en els continents;

3) avaluar com la variació regional i a llarg termini en els PAGs afecta la dinàmica de la metacomunitat dins d'un districte lacustre;

4) avaluar els efectes del ràpid augment dels nivells de CO2 atmosfèric en la composició i els trets funcionals de les comunitats de diatomees.

 

Proyecto PID2019-111137GB-C21 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033

 

  • pinnularia_major