BestMap
Durada del projecte: 
set. 2019 a ag. 2023

El nou projecte Horizon 2020 BESTMAP proporcionarà eines perquè el govern pugui elavorar millors polítiques europees i predir el resultat de les futures polítiques agrícoles de la UE, tenir en compte les necessitats dels agricultors i controlar eficaçment els impactes de la política en els actius naturals, socials i culturals a les zones rurals.

Introducció

Prop del 50% de la superfície de la Unió Europea (UE) és agrícola. Tot i això, els serveis dels ecosistemes (SSE) proporcionats per aquests agroecosistemes - inclosos aliments, bioenergia, aigua, emmagatzematge de carboni i biodiversitat - estan amenaçats per processos com la intensificació de l’ús del sòl i el canvi climàtic. Els responsables polítics europeus, nacionals i regionals han de repensar i redissenyar la política rural per millorar la sostenibilitat dels paisatges agrícoles, alhora que garanteixen la vida dels agricultors. Tanmateix, els models d’avaluació d’impacte de política actualment utilitzats per la Comissió Europea (CE) ignoren la complexitat dels mecanismes presa de decision individual dels agricultors, la qual cosa pot comportar prediccions incorrectes dels resultats de l'aplicació de les polítique. A més, els models existents se centren en aspectes estrets de l'economia agrícola (per exemple, els ingressos), ignorant els impactes de les polítiques en els actius naturals, socials i culturals rurals.

BESTMAP desenvoluparà un nou marc de modelització a partir d’aprenentatges de la teoria del comportament, enllaçant el model econòmic existent amb els models basats en agents. Utilitzant aquestes noves eines modulars i personalitzables, BESTMAP modelarà, elaborarà mapes i supervisarà quantitativament els impactes dels escenaris de política sobre el medi ambient, el sistema climàtic, la prestació dels SSE, així com les mètriques socioeconòmiques (per exemple, llocs de treball). Els resutats del projecte BESTMAP milloraran i contribuiran a les eines existents utilitzades per la CE, com ara la Modular Applied GeNeral Equilibrium Tool (MAGNET) i la Common Agricultural Policy Regionalised Impact model (CAPRI). Finalment, BESTMAP utilitzarà diversos mètodes de comunicació i difusió externs, incloent-hi un quadre de comandament online, tallers i formació, per ajudar a crear capacitat per al personal de la CE i els responsables polítics de la Unió Europea institucions, responsables nacionals, regionals i locals i personal expert, així com altres investigadors.

Conclusions

CREAF s’encarrega principalment del co-disseny de les eines que donen suport a la implementació de la política en cinc caos d'estudi (un d’ells a Catalunya), de la selecció d’indicadors de polítiques i de la presentació visual dels models en el quadre de comandament online. El CREAF també col·labora amb la definició de l'arquitectura tècnica del projecte.