SECASOL
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2013 a des. 2015

En el marc del canvi global és possible que els esdeveniments de sequera extrema ocorreguts darrerament deixin de ser fenòmens aïllats. 

Introducció

Per aquest motiu, el projecte estudiarà els processos que permeten als ecosistemes recuperar-se i mirarà de determinar els llindars que determinen transformacions permanents. La hipòtesi de partida és que aquestes respostes estan condicionades per la biodiversitat de la comunitat i per les relacions entre grups funcionals.


SECASOL estudiarà la resposta de la vegetació i de la comunitat microbiana del sòl a aquests episodis de sequera, així com la relació entre aquests dos grans grups funcionals. Alhora, també analitzarà l’impacte dels episodis de sequera en alguns processos clau del cicle del carboni, com ara la producció, la escomposició de la fullaraca i la respiració del sòl

  • secasol