PLANT DISPERSAL
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
abr. 2000 a nov. 2003

La capacitat de dispersió dels organismes és crítica per a la seva persistència a nivell demogràfic i evolutiu en hàbitats fragmentats.

Introducció

Les poblacions de plantes que viuen en aquest tipus de hàbitats són comparables a petites illes envoltades de zones inadequades per al seu establiment. En aquesta situació, els genotips altament dispersants poden ser més fàcilment eliminats de les poblacions a través d'un procés de selecció en contra de la dispersió. En aquest projecte es va analitzar la variabilitat genètica i l'heretabilitat dels caràcters relacionats amb la dispersió de diverses espècies d'Asteraceae (e.g., Centaurea corymbosa, Crepis triasii, Leontodon taraxacoides, Mycelis muralis) en paisatges europeus amb diferents graus de fragmentació. Els resultats obtinguts van ser consistents amb les prediccions que l'alt cost de la dispersió pot donar lloc a la selecció en contra de la dispersió en hàbitats fragmentats.

Conclusions

Publicacions relacionades:

Chauvet S, Van der Velde M, Imbert E, Guillemin ML, Mayol M, Riba M, Smuldres MJM, Vosman B, Ericson L, Bijlsma R, Giles BE (2004) Past and current gene flow in the selfing wind-dispersed species Mycelis muralis in western Europe. Molecular Ecology, 13, 1391-1407.

Riba M, Mignot A, Freville H, Colas B, Imbert E, Vile D, Virevaire M, Olivieri I (2005) Variation in dispersal traits in a narrow-endemic plant species, Centaurea corymbosa Pourret. (Asteraceae). Evolutionary Ecology, 19, 241-254.

Riba M, Mayol M, Giles BE, Ronce O, Imbert E, Van der Valde M, Chauvet S, Ericson L, Bijlsma R, Vosman B, Smuldres MJM, Olivieri I (2009) Darwin’s wind hypothesis: does it work for plant dispersal in fragmented habitats?. New Phytologist, 183, 667-677.

  • Dinàmica de trets relacionats amb la dispersió de plantes en hàbitats fragmentats europeus