Dinámica forestal e incendios
Altres
Durada del projecte: 
gen. 2022 a des. 2024

Introducció

Grup de Recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya que estudia l'estructura i el funcionament dels ecosistemes forestals a diferents escales, incloent-hi fluxos de carboni i aigua, les interaccions ecològiques i els boscos madurs. D'altra banda, els seus experts investiguen els canvis que es poden produir en aquests ecosistemes forestals per l'impacte del foc, el canvi climàtic (com la sequera) i els canvis d'usos (com la desforestació).

Objectius

Els objectius i les activitats de recerca del grup durant els propers tres anys s'estructuren en dos eixos principals que donen continuïtat a les tasques realitzades els darrers anys:
1) Canvis en l'estructura i el funcionament dels ecosistemes forestals a diferents escales.
2) Canvis als ecosistemes forestals a causa de diferents impactes del canvi global

Eix 1. Canvis en l'estructura i el funcionament dels ecosistemes forestals a diferents escales

L'estudi de l'estructura i el funcionament dels ecosistemes forestals (boscos, matolls i prats) planteja grans desafiaments ateses les importants variacions espacials i temporals que es produeixen: (i) Canvis en els serveis ecosistèmics dels ecosistemes forestals; (ii) Recursos hídrics en ecosistemes forestals; (iii) Interaccions ecològiques i ecologia de la pol·linització.

Eix 2. Canvis als ecosistemes forestals per diferents impactes del canvi global

Els nous escenaris de canvi global auguren un augment en la reiteració d'incendis a moltes àrees, canvis importants en els usos del sòl i l'augment d'altres pertorbacions com ara sequeres recurrents. Les activitats a desenvolupar en aquest eix es poden agrupar en tres línies: (iv) Avaluar el paper relatiu dels diferents motors del canvi ambiental en la determinació dels serveis ecosistèmics forestals i la longevitat en els darrers anys; (v) Impactes dels incendis i la desforestació als ecosistemes forestals; (vi) Impactes del canvi global en els ecosistemes forestals a la regió mediterrània; (vii) Impacte del canvi global sobre els pol·linitzadors i els serveis dels ecosistemes de pol·linització.

  • Dinàmica forestal i incendis
  • Dinàmica forestal i incendis