Estudiar els canvis demogràfics de les poblacions i de les comunitats que promouen els canvis ambientals és un eix fonamental de recerca bàsica i aplicada en el camp de l’ecologia. El repte del canvi global i els creixents impactes humans a la biosfera fan necessari segui amb detall com responen a nivell demogràfic les poblacions i comunitats. Amb aquesta informació serà més útil fer disseny informat de polítiques de gestió de la diversitat, del patrimoni natural, dels recursos naturals i dels serveis ecosistèmics que en deriven. Així també, l’estudi de les interaccions entre diferents espècies permet comprendre la dinàmica dels ecosistemes i elaborar prediccions informades d’escenaris futurs.  Finalment,  és clau analitzar els caràcters funcionals dels organismes com a determinants de les respostes demogràfiques al canvi climàtic i global. 

Les principals línies de treball i experteses del CREAF en aquest camp inclouen:

  • Caràcters funcionals: Estudiem els mecanismes i els caràcters funcionals que determinen les respostes demogràfiques de les poblacions al canvi climàtic i altres vectors del canvi global.
  • Trets adaptatius: Descrivim les respostes de plasticitat fenotípica i trets adaptatius que determinen la resposta al canvi climàtic i global.
  • Variabilitat genètica i genòmica:  Estudiem la variabilitat genètica de les poblacions i la variació genòmica associada a caràcters funcionals que determinen les respostes demogràfiques.
  • Dinàmica de comunitats:  Estudiem com respon la dinàmica de les comunitats a les pertorbacions i al canvi climàtic.
  • Ciència ciutadana i respostes demogràfiques:  Apliquem sistemes de ciència ciutadana (citizen science) per al seguiment de les respostes demogràfiques a escala i avaluem la resposta demogràfica al canvi climàtic i global.
  • Ecologia del moviment: Apliquem l’ecologia del moviment i del comportament, que analitza l’ús de informació i capacitats motores dels organismes per a optimitzar estratègies de cerca i dispersió.
  • Reconstrucció del passat:  Reconstruïm i estudiem les dinàmiques poblacionals i de comunitats a llarg termini (desenes a milers d’anys) i les fluctuacions relacionades amb canvis ambientals del passat

Responsables de la línia