MEDYCI
Projectes nacional
Durada del projecte: 
set. 2021 a ag. 2024

Introducció

MEDYCI pretén estudiar com els trets de les espècies i els factors ambientals locals s'interrelacionen per permetre que les espècies que habiten en l'entorn urbà, per a posteriorment proveir de pautes de gestió adequades que milloren la biodiversitat urbana. MEDYCI omplirà aquest buit de coneixement quantificant les relacions entre els trets de les espècies i les condicions ambientals (paisatge) com a impulsors d'una colonització i una dinàmica reeixida a la ciutat. Per aconseguir-ho, utilitzarem dades ciutadans de 53 espècies de papallones recollides en dues àrees urbanes (Barcelona i Madrid) i el seu entorn (semi) natural. Això revelarà el nivell de quantitat i qualitat de l'hàbitat necessari per maximitzar la presència i persistència d'espècies en l'entorn urbà.

 

Projecte PID2020-113133RB-I00 finançat per MCIN/ AEI /10.13039/501100011033