MEDACC
Projectes Life +
Durada del projecte: 
març 2013 a abr. 2018

MEDACC vol provar solucions innovadores per adaptar els nostres sistemes agroforestals i urbans al canvi climàtic en el Mediterrani.

Introducció

El projecte MEDACC (LIFE ENV/ES/000536 Demonstration and validation of innovative methodology for regional climate change adaptation in the Mediterranean area) és un projecte multiactor de 5 anys que va començar l’estiu de 2013 amb el finançament del Programa europeu LIFE+ (Polítiques Ambientals i Governança). El pressupost del projecte és de 2.548.841€ i compta amb una aportació de la Comissió Europea de 1.266.208€.


MEDACC neix amb l’objectiu de provar solucions innovadores orientades a adaptar els nostres sistemes agroforestals i urbans als impactes del canvi climàtic en l’àmbit mediterrani. D’aquesta manera, MEDACC contribueix en el disseny i desplegament de les estratègies i polítiques d’adaptació que s’estan desenvolupant a nivell regional i nacional a l’àmbit euromediterrani. A Catalunya, serà una eina molt valuosa en el desplegament de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC 2013-2020).


Per fer-ho, es posarà en pràctica, de forma experimental, un seguit de mesures d’adaptació en els àmbits de l’agricultura, la gestió forestal i la gestió de l’aigua. Aquestes mesures seran dissenyades i avaluades amb la participació de diferents actors locals. Els resultats esperats del projecte contribuiran a quantificar com l’adaptació pot reduir la vulnerabilitat dels sistemes naturals i de les activitats al canvi climàtic, i quins són els costos econòmics i ambientals associats en l’aplicació o no d’aquestes mesures d’adaptació.


El projecte es concretarà en tres conques prou representatives de Catalunya: la Muga, el Ter i el Segre, amb la voluntat que els resultats siguin útils en el disseny d’experiències similars arreu de l’àmbit mediterrani.

Descarregar díptic informatiu

  • MEDACC