C-GLOPS1
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
des. 2015 a des. 2019

Estimació de variables biofísiques i fenologia des de satèl·lit en el marc del programa operacional europeu pel seguiment global de la superfície terrestre

Introducció

Copernicus és el principal programa Europeu d’observació de la Terra. El Copernicus Global Land Service és el component del programa Copernicus Land Monitoring Service que assegura un seguiment sistemàtic i global de la superfície terrestre mitjançant la teledetecció. Aquest servei proporciona una sèrie de variables bio-geofísiques de la vegetació, balanç d'energia, aigua i criosfera. Copernicus Global Land contribueix a millorar els serveis existents per al seguiment, previsió i alerta de riscs ambientals, i dóna suport a les polítiques de la Unió Europea en agricultura, desertificació i degradació del territori, gestió dels boscos i de l’aigua, biodiversitat, desenvolupament rural i canvi climàtic.

Copernicus Global Land és operacional des de gener de 2013. La producció i distribució de les variables bio-geofísiques globals es realitza en temps real i freqüència diària o de 10 dies, i es complementa amb sèries temporals històriques a partir de dades de sensors de resolució espacial moderada i baixa des de 100 m a 12.5 km. Els productes es distribueixen de manera lliure a través del portal http://land.copernicus.eu/global.

El CREAF participa al consorci Europeu responsable de les operacions del component global del programa Copernicus al Lot-1, dominis temàtics vegetació i energia, en la fase d’operacions 2016-2019. CREAF és responsable científic del desenvolupament i evolució dels algorismes per estimar l’índex d’àrea foliar (LAI), àrea de les fulles per unitat de superfície, la fracció de radiació fotosintèticament activa absorbida (FAPAR) per la vegetació, la fracció de cobertura vegetal (FCOVER) i la fenologia a partir d'observacions VEGETATION, PROBA-V i Sentinel-3. LAI, FAPAR, FCOVER i fenologia són variables fonamentals en multitud de processos bàsics a nivell d’ecosistema com la fotosíntesi, respiració i transpiració, així com en el balanç de matèria i energia. Són també essencials per descriure l’estat i dinàmica de la vegetació en el marc dels serveis de seguiment de les condicions de la superfície i en els estudis de canvi global.