BIOCONS
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2023 a des. 2025

Introducció

L'estratègia científica de BIOCONS aborda els principals reptes als quals s'enfronten els ecosistemes mediterranis en el context actual de canvi ambiental. L'estructura i composició del grup reconeixen explícitament la complexitat de les interaccions i retroalimentacions entre els components socioeconòmics i ambientals dels ecosistemes.

Objectius

Els principals objectius de recerca del grup estan estructurats en tres marcs temporals diferents (passat, present i futur) i inclouen: (1) avançar en la comprensió de com els processos històrics han afectat la biodiversitat mediterrània, els seus ecosistemes i han modelat el seu estat actual, (2) monitorar i avaluar la resposta de la biodiversitat i la dinàmica dels ecosistemes actuals davant diferents impulsors de canvi; (3) projectar el futur desenvolupant avaluacions integratives dels ecosistemes sota diferents escenaris socioeconòmics i ambientals i (4) establir les bases per a la presa de decisions polítiques informades per la ciència en matèria de conservació de la biodiversitat, ordenació del territori i restauració d'ecosistemes.

  • BIOCONS