4DRIVERS
Projectes nacional
Durada del projecte: 
des. 2022 a nov. 2024

Introducció

En els últims anys, s'ha documentat un nombre creixent d'esdeveniments de mortalitat massiva en espècies forestals associats a sequeres intenses i/o prolongades. En aquest projecte, avaluarem el potencial de les poblacions de Pinus pinaster per a adaptar-se a un ambient més sec. En concret:

  1. Analitzarem la plasticitat fenotípica i variància genètica en trets potencialment importants per a l'adaptació a la sequera en aquesta espècie a escales inter- i intra-poblacional utilitzant assajos genètics quantitatius localitzats sota diferents condicions ambientals
  2. Estudiarem els patrons de covariación entre trets amb especial èmfasi a entendre si existeix una associació negativa entre el potencial de creixement i la tolerància a l'estrès
  3. Integrarem la informació genètica de trets funcionals amb dades genòmiques per a proporcionar criteris per a la gestió adaptativa de les poblacions d'aquesta espècie, i la protecció i conservació de recursos genètics.

Proyecto TED2021-129570B-I00 financiado por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR

  • 4DRIVERS scheme