DIAGRASS
Beques Marie Curie
Durada del projecte: 
abr. 2018 a març 2021

L'objectiu principal d'aquest projecte és avaluar la capacitat d'adaptació de les espècies herbàcies d'ambients secs a escenaris extrems en la disponibilitat d'aigua

Introducció

Comprendre l'impacte que tindrà en els ecosistemes de pastures la intensificació del cicle de l'aigua projectada per diversos models climàtics serà crític en l'avaluació de la seva capacitat futura per proporcionar serveis i per desenvolupar polítiques de gestió sostenible. Això serà especialment important en les regions amb dèficit hídric, on la disponibilitat d'aigua és el principal impulsor de molts processos ecològics. Fins a la data, diversos estudis han detectat respostes de la vegetació a esdeveniments extrems des d'escales moleculars a regionals, tot i que la heretabilitat d'aquests efectes encara no està clara. A més, els estressos ambientals soferts per una generació poden influir en el fenotip i el rendiment de la seva descendència més enllà dels efectes dels gens transmesos (denominat com a efecte transgeneracional). No obstant això, la descripció dels mecanismes implicats en aquestes respostes també és incompleta. La manca de coneixement sobre els llindars d'adaptació de les espècies als nous escenaris climàtics pot obstaculitzar la nostra capacitat per predir els canvis en els serveis ecosistèmics.

Per tant, l'objectiu principal d'aquest projecte és avaluar la capacitat d'adaptació de les espècies herbàcies d'ambients secs a escenaris extrems en la disponibilitat d'aigua.

Per a això utilitzarem experiments de manipulació de pluja a curt i llarg termini combinats amb aproximacions moleculars (genòmiques, genètiques i epigenètiques), fisiològiques, morfològiques i ecosistèmiques. La investigació descrita en aquesta proposta inclou una varietat de mètodes avançats per garantir la màxima utilitat i impacte dels nostres resultats. Amb tot això, DIAGRASS busca explorar els vincles entre els processos moleculars i els ecosistèmics per millorar la nostra capacitat de predir com els règims de pluges més extrems afectaran els futurs serveis ecosistèmics clau (per exemple, la capacitat de càrrega ramadera) de les pastures situats en regions amb dèficit hídric.