LIFE PYRENEES4CLIMA
Projectes Life +
Durada del projecte: 
oct. 2023 a abr. 2031

Introducció

L’objectiu del nou projecte Life Pyrenees4Clima és implementar l’Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic (EPiCC), la primera iniciativa europea creada per a una bioregió de muntanya transfronterera, i en la qual el CREAF ha intervingut. L’Estratègia s’orienta a cooperar per assolir l’adaptació al canvi climàtic, tot integrant accions de mitigació i amb el focus posat en el clima, l’economia de muntanya, la població i el territori. Un dels seus valors és haver comptat amb la participació activa dels set territoris de la Comunitat de Treball dels Pirineus: Andorra, Aragó, Catalunya, Euskadi, Nova Aquitània i Occitània. Per això, la governança entre sectors i regions és un puntal del projecte. 

La resiliència al canvi climàtic del Pirineu és el focus del projecte, en què intervé el CREAF juntament amb 46 organitzacions d’Andorra, l’Estat espanyol i França. La iniciativa se centra en identificar mesures d’adaptació a l’escalfament global, aptes per aplicar-se als àmbits agroforestal, silvopastoral i muntanyenc del conjunt d’aquesta serralada. La ferma voluntat d’acció transfronterera i l’envergadura dels objectius fan que entre els socis s’hi trobin també més de 40 entitats beneficiàries externes: centres de recerca, universitats, empreses públiques, Agrupacions Europees de Cooperació Territorial, associacions, empreses i fundacions, entre d’altres. Per part del CREAF hi intervenen Bernat Claramunt, Diana Pascual, Eduard Pla i Javier Retana, que assumeixen els apartats sobre economia de muntanya resilient, potenciant els sistemes agrosilvopastorals i la capacitació i sensibilització de persones clau i habitants dels Pirineus. A més, es fan càrrec d’experiències pilot innovadores per millorar la valorització i adaptació dels boscos dels Pirineus al canvi climàtic. Entre d’altres tasques, el CREAF desenvoluparà una eina de suport a la presa de decisions i a la gestió, i impulsarà iniciatives de ciència ciutadana.

  • LIFE PYRENEES